הצבעה על התברים ביום שישי בבוקר

ועד הנהלה | עדכון אחרון: 04/07/2024 20:41

הצבעה על התברים תערך ביום שישי בבוקר 05/07/2024

בין השעות 08:00-13:00

במזכירות הישוב