שכניה ישוב קהילתי במשגב

צוות לנושא השוואת מיסי הישוב לשוכרי משנה ועדכון תקנון שוכרי משנה

ועד הנהלה | עדכון אחרון: 27/04/2024 22:26

ההנהלה קוראת לחברי האגודה להציע את מועמדותם לצוות שיעסוק בהשוואת מיסי הישוב לשוכרי משנה  ועדכון תקנון שוכרי משנה.

המעוניינים להציע את מועמדותם לחברות בצוות מתבקשים לפנות

 ל שלום לטמן  שמרכז את הצוות מטעם ההנהלה.