שכניה ישוב קהילתי במשגב

מבט על הגינה

25/02/2018 22:03

צילום איתן זימרן