שכניה ישוב קהילתי במשגב

טוב בשבט תשע"ח בגינה של שכניה

03/02/2018 09:44

צילום: שלום לטמן