שכניה ישוב קהילתי במשגב

סיוע למשפחת קמינר

ועדת קהילה | עדכון אחרון:  31/05/2022 15:28

מאחלים לאלון בריאות טובה,החלמה מהירה וחזרה הביתה.

בשלב זה נסייע בהכנת ארוחות חמות לילדים בבית.

ניתן להשתבץ בטבלה המצורפת.

 

טבלת שיבוץ

 

 

https://docs.google.com/document/d/1yAjBlz_pbqQujYupl1L0oLLKLvKYZkgTZ7r-CUfWjDo/edit?usp=sharing