הספריה מחפשת מחשב חדש

ספריה (15/11/2019 08:19)

שלום רב, 

המחשבבספריה סיים את תפקידו.

אם יש לכם בבית מחשב משומש שאינו בשימוש, נשמח מאוד לקבלו אלינו!

תודה רבה 

מהספרניות, הספרנים וקהל הקוראים