שכניה ישוב קהילתי במשגב

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

חנוכה במועדון
חנוכה במועדון
ועדת תרבות (26/11/2023 18:27)
תרבות משגב
תרבות משגב
ועדת תרבות (25/11/2023 18:31)
מאירים את משגב
מאירים את משגב
ועדת תרבות (23/11/2023 11:55)
חוגגים חנוכה יחד